reklama

Microsoft Pix – inteligentnĂ­ aplikace na focenĂ­ pro iOS

Microsoft Pix – inteligentnĂ­ aplikace na focenĂ­ pro iOS
2016-07-17T10:26:31+02:00
‱ 17. 7. 2016

Člověk by očekĂĄval, ĆŸe se Microsoft soustƙedĂ­ na vlastnĂ­ mobilnĂ­ operačnĂ­ systĂ©m a na aplikace, aby mohl bĂœt vĂ­ce konkurenceschopnĂœ. AvĆĄak v poslednĂ­ době pƙedstavuje vĂ­ce novinek pro ostatnĂ­ platformy neĆŸ pro tu vlastnĂ­. NynĂ­ se dozvĂ­dĂĄme o Microsoft Pix, coĆŸ je inteligentnĂ­ aplikace na focenĂ­ pro iOS.

Microsoft Pix

Microsoft Pix by mělo zjednoduĆĄit focenĂ­, respektive laděnĂ­ nastavenĂ­. Aplikace jako takovĂĄ vyhodnocuje scĂ©nu a upravuje expozici, ISO a dalĆĄĂ­ moĆŸnosti tak, aby vĂœsledek byl co nejvĂ­ce pƙijatelnĂœ. Na pozadĂ­ funguje systĂ©m rychlĂ©ho snĂ­mĂĄnĂ­ (burst mĂłd), dĂ­ky kterĂ©mu mĂĄ aplikace k dispozici vĂ­ce zĂĄběrĆŻ z poƙizovanĂ© scĂ©ny. Po nĂĄslednĂ© analĂœze vybere nejlepĆĄĂ­ vĂœsledek, kterĂœ vyladĂ­ a poskytne uĆŸivateli.

Intelligent-camera-Microsoft-Pix-is-coming-to-iOS (2)

Kromě toho sama aplikace detekuje tváƙe a nĂĄsledně pouĆŸije ostatnĂ­ snĂ­mky pro vylepĆĄenĂ­. TakĂ© vyuĆŸĂ­vĂĄ data ze sĂ©rie fotek k potlačenĂ­ ĆĄumu a podobně. NabĂ­zĂ­ i moĆŸnost Live Photos, ale oproti nativnĂ­ funkcionalitě v iOS nabĂ­dne ĆŸivou fotografii jen v momentu, kdy zĂĄběr k tomu pƙímo vybĂ­zĂ­.

Intelligent-camera-Microsoft-Pix-is-coming-to-iOS (3)

Aplikace Microsoft Pix zatĂ­m nenĂ­ k dispozici pro vĆĄechny uĆŸivatele, je zde zƙejmĂ© omezenĂ­. O oficiĂĄlnĂ­ dostupnosti zatĂ­m nic nevĂ­me. NenĂ­ jistĂ©, jestli se někdy objevĂ­ i pro platformu Android.

Odkaz na aplikaci

Zdroj: phonearena.com

reklama
reklama

Pƙemysl Vaculík

Androiďák, ĆĄĂ©fredaktor, tvĆŻrce @dotekomanie a +dotekomanie.cz. TakĂ© milovnĂ­k adrenalinovĂœch sportĆŻ, na kterĂ© nemĂĄ čas.

Komentáƙe

DotekomĂĄnie.cz

Pƙidat komentáƙ

Pro komentování se musíte pƙihlásit

TmavĂœ reĆŸim