reklama

Evropská unie a její kontroverzní návrh směrnice, která má změnit autorská práva na internetu

Evropská unie a její kontroverzní návrh směrnice, která má změnit autorská práva na internetu
2018-11-25T09:15:09+00:00
• 25. 11. 2018
2

Nová evropská legislativa o autorských právech v oblasti elektronické komunikace dělá vrásky na čele zástupcům mnoha společností. Kontroverzní jsou především dva články nové směrnice – Článek 11 a Článek 13. Díky předkládanému návrhu budou muset společnosti jako Google nebo třeba Facebook s největší pravděpodobností přehodnotit fungování některých služeb.

Návrh směrnice má především vylepšit pozici držitelů autorských práv na internetu. To není samo o sobě nic špatného. Zásadní změna nastává v tom, že podle nové legislativy by většinu odpovědnosti za porušení autorských práva měly nést jednotlivé weby, například Youtube, Facebook, Twitter. Právě tyto weby budou muset zaručit, aby se obsah chráněný autorskými právy nedostal na jejich stránky nelegálně.

Zároveň s přijetím této legislativy by mělo dojít k úpravě online služeb, které sdílí malé úryvky textu. Mezi takové služby patří například Zprávy Google. Viceprezident Google se v rozhovoru pro server The Guardian k situaci vyjádřil tak, že společnost zatím nemá v plánu službu v Evropě ukončit. Zároveň ale dodává, že konečné rozhodnutí bude záviset na tom, až daná legislativa skutečně vejde v platnost.

Ostatně Google není v této situaci poprvé. Například v roce 2014 došlo k vypnutí některých jeho služeb ve Španělsku, protože byl zaveden podobný autorský poplatek. Španělské zpravodajské weby pak s ohledem na vypnutí některých takových služeb zaznamenaly pokles návštěvnosti. A to rozhodně není v zájmu ani jedné ze stran.

Kritici versus podporovatelé

Kritici namítají, že nová evropská legislativa výraznou měrou může ovlivnit svobodný internet. Ostatně na stranu kritiků návrhu se postavil i spolutvůrce internetu, Tim Berners-Lee. Vyjádřil totiž obavu z toho, že podobná regulace způsobí omezení volného toku informací napříč celým internetem. Na straně odpůrců najdeme i další významné subjekty:

Ozývají se proto hlasy i z mnoha jiných stran. Svůj názor vyjadřují jednotlivci, organizace (například EDRi (European Digital Rights) nebo Internet Archive), společnosti (například  Reddit, Patreon, WordPress nebo Medium), zakladatelé a průkopníci internetu i zvláštní zpravodaj OSN pro podporu a ochranu práva na svobodu přesvědčení a projevu. Za své právo tvořit a vyjadřovat se bojují autoři z různých oblastí internetu, například Phil DeFrancoLeFloid nebo TO JUZ Jutro.“, zdroj: youtube.com/saveyourinternet

Poznámka redakce: Na stranu kritiků se staví i celá redakce Dotekomanie.cz. Současné podoby směrnic, dle našeho názoru, omezují nejen svobodu slova.

Návrh směrnice si získal nicméně i příznivce. V České republice je například velmi hlasitým podporovatelem návrhu Unie vydavatelů, která tvrdí, že směrnice vytvoří novou právní rovnováhu mezi dominantními službami na straně jedné a vydavateli obsahu na straně druhé.

Původní návrh se do Evropského parlamentu dostal již v roce 2016, české znění je k dispozici zde. Návrh byl na podzim schválen se všemi jeho připomínkami. Připomínky k návrhu nalezneme v českém znění zde. Znění obou kontroverzních článků se pokusíme shrnout níže.

Článek 11 – často označován jako daň z obsahu

Na Článek 11 navrhované směrnice se nahlíží často jako na tzv. „daň z obsahu“. Právě online služby jako Zprávy Google by se měly podle tohoto článku řídit.

Návrh včetně připomínek říká, že členské státy upraví své zákony tak, aby vydavatelé publikací mohli získat spravedlivé a přiměřené odměny za digitální užití svých tiskových publikací poskytovali služeb informační společnosti (např. Google Zprávy).

Právo na odměnu uplyne po 5 letech po zveřejnění tiskové publikace. Je rovněž důležité zmínit, že práva na odměny se nepoužijí se zpětnou účinností.

Ve druhém bodě návrhu se nicméně hovoří o tom, že obyčejné hypertextové odkazy doplněné o jednotlivá slova mohou být i nadále sdílena. To platí rovněž o sdílení článků k soukromému a nekomerčnímu využití.

Zároveň musí členské státy zajistit, aby autoři článků a publikací získali odpovídající podíl na dodatečných příjmech, které plynou vydavatelům tiskových publikací od poskytovatelů služeb informační společnosti za použití tiskové publikace.

Článek 13 – sdílení obsahu online bude obtížnější

Druhý kontroverzní článek se zabývá šířením obsahu online. Jak bylo uvedeno výše, tento článek přenáší více odpovědnosti na stranu poskytovatelů služeb (např. Facebook, Twitter, Youtube).

Poskytovatelé služeb musí uzavřít spravedlivé a přiměřené licenční dohody s držiteli práv. Tyto licenční dohody se vztahují ke sdílení online obsahu na stránkách poskytovatelů služeb. Zároveň, pokud držitel práva nechce uzavřít licenční dohodu, musí poskytovatelé služeb zajistit, aby nedocházelo k šíření obsahu chráněných autorskými právy.

Poskytovatelé služeb musí zavést účinné a rychlé mechanismy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy, pokud by došlo k neoprávněnému odstranění jejich obsahu. Stížnosti, které směřují k problematice porušení autorských práv musí být zpracovány bez odkladů a podrobí se lidské kontrole.

Zároveň, vzhledem k platným zákonům o ochraně osobních údajů, nesmí během těchto procesů dojít k určení totožnosti jednotlivých uživatelů ani ke zpracování osobních údajů těchto uživatelů.

Členské státy a Komise budou ode dne, kdy návrh vejde v platnost, vést dialog mezi všemi zúčastněnými stranami tak, aby byly vydány obecné pokyny zajišťující fungování licenčních dohod pro spolupráci mezi poskytovateli služeb pro sdílení online obsahu a nositeli práv.

Co bude následovat?

Návrh směrnice byl schválen Evropským parlamentem. Nyní je tedy celý návrh směrnice odeslán k neformálním jednání mezi Evropskou komisí, Evropskou radou a Evropským parlamentem. Tyto tři organizace rozhodnou o konečném znění právního předpisu. Následně se návrh vrátí zpět do Evropského parlamentu k hlasování o konečném znění.

V okamžiku, kdy dojde ke schválení konečného znění návrhu, mají členské státy dva roky na to, aby přijaly zákony, které budou v souladu s přijatou směrnicí.

Je otázkou, jestli se vše stihne v plánovaných termínech, protože Evropská unie se musí vypořádat s Velkou Británií ohledně jednání o brexitu. Nezbývá než čekat, jestli bude konečný návrh schválen, či nikoliv.

Zdroje: epravo.cz, eur-lex.europa.eu, europarl.europa.eu, theverge.com, androidpolice.com, unievydavatelu.cz

reklama
reklama

Jiří Smrž

Fanoušek operačního systému Android, ale se zkušenostmi i s iOS a Windows Phone. Ve volném čase se rád věnuje sportům a sledování filmů nebo seriálů.

Komentáře

Václav Král

26. 11. 2018, 12:34

Soudruzi z EU vykazuji dusevni praseci chripku… U voleb mame moznost to zmenit. Staci chtit a neposilat tam stale tu stejnou levicovou socialististou verbez…

Tohle bude největší prasárna co ve svém životě zažiju pokud se to prosadí a budu pomalu litovat toho že jsem mladý a zažívám horší diktát jak naši rodiče za komunismu.

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit