reklama

Spotify zavádí sponzorovaná vyskakovací dialogová okna

Spotify zavádí sponzorovaná vyskakovací dialogová okna
2019-10-27T11:30:24+02:00
‚ÄĘ 27. 10. 2019

҆v√©dsk√° hudebn√≠ streamovac√≠ sluŇĺba Spotify testuje dalŇ°√≠ zpŇĮsob, jak√Ĺm by umńõlci mohli propagovat hudbu. BohuŇĺel se ale zd√°, Ňĺe by Ň°lo o pomńõrnńõ neŇ°Ň•astn√© ŇôeŇ°en√≠, kter√© by nńõkter√© uŇĺivatele mohlo aŇĺ otravovat.

Spotify zańć√≠n√° testovat nov√Ĺ zpŇĮsob reklamy

Umńõlci a jejich t√Ĺmy (napŇô√≠klad studia) budou moci brzy aktivovat sponzorovan√° vyskakovac√≠ okna Brand New Music for You ve vŇ°ech mobiln√≠ch aplikac√≠ch (iOS, Android a tak podobnńõ). D√≠ky tńõmto vyskakovac√≠m oknŇĮm informuj√≠ fanouŇ°ky o nov√© hudbńõ, kterou pr√°vńõ vydali.¬†

Doposud spoleńćnost Spotify nab√≠zela uŇĺivatelŇĮm prostŇôednictv√≠m vyskakovac√≠ch oken pouze doporuńćen√≠ na novou hudbu. Ta nav√≠c byla doporuńćena na z√°kladńõ vkusu uŇĺivatele. Nyn√≠ se ale dońćk√°me sponzorovan√Ĺch vyskakovac√≠ch oken, coŇĺ mŇĮŇĺe v√©st k tomu, Ňĺe uŇĺivatel√© budou zahlceni. Nicm√©nńõ, test nov√©ho zpŇĮsobu pro umńõlce se bude konat na √ļzem√≠ USA.

Nutno vŇ°ak podotknout, Ňĺe tato vyskakovac√≠ okna si budete moci deaktivovat buńŹ √ļplnńõ, tedy pro vŇ°echny umńõlce, anebo pro konkr√©tn√≠ho interpreta. OvŇ°em vŇ°e pouze v pŇô√≠padńõ, Ňĺe m√°te pŇôedplatn√© sluŇĺby Spotify.

Zdroj: engadget.com

reklama
reklama

Zdenńõk Koutsk√Ĺ

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!

Koment√°Ňôe

Dotekom√°nie.cz

PŇôidat koment√°Ňô

Pro komentov√°n√≠ se mus√≠te pŇôihl√°sit

Tmav√Ĺ reŇĺim