reklama

ČTÚ varuje: Dávejte si pozor na nekalé praktiky Air Telecomu aktualizováno

ČTÚ varuje: Dávejte si pozor na nekalé praktiky Air Telecomu [aktualizováno]
2013-08-13T17:28:00+01:00
• 13. 8. 2013

Český Telekomunikační Úřad dnes vydal tiskovou zprávu, kde varuje spotřebitele před nekalými praktikami podomních prodejců.

pensioner-money-931462618-1790199

Velký pozor by si měli dát hlavně stávající zákazníci Air Telekomu (bývalý U:fon).  K nim se vydávají zástupci společnosti, aby jim údajně zkontrolovali stávající zařízení. Následně jim pak nabízejí další služby. Pokud zákazník uzavře další smlouvu, tak musí hradit finanční závazky vyplývající jak ze smlouvy stávající, tak ze smlouvy nové, nekale uzavřené.

Úřad dále upozorňuje, že kontrola zařízení by neměla probíhat bez předchozí domluvy. Zároveň zahajuje správní řízení se společností Air Telecom a.s.

Více informací o této problematice se dozvíte v tiskové zprávě.

Reakce společnosti Air Telecom

Praha, 13. srpna 2013 – Air Telecom, a.s., čtvrtý mobilní operátor Air Telecom, se striktně vymezuje od nepodložených a nepravdivých rčení, která dne 13. 8. 2013 zveřejnil Český telekomunikační úřad prostřednictvím svého mluvčího Františka Maliny. V nich varuje spotřebitele před zástupci Air Telecomu a uzavíráním jejich smluv na telefonní služby. Řada těchto fakt není založena na pravdě, přestože je český regulátor vydává v oficiální tiskové zprávě.

Oficiální tisková zpráva ČTÚ, která používá výrazy „může být“, „podle stížností“, „podezření“ a řadu dalších výrazů, nepřinesla žádná seriózní fakta:

U:fon eviduje od r. 2012 pouze 4 stížnosti

Od prosince 2012, kdy mobilní síť U:fon převzal nový operátor Air Telecom, a.s., jsou evidovány pouze čtyři stížnosti na jeho obchodní zástupce. V žádném případě nejde o nárůst či vysoké číslo, jak uvádí ČTÚ.

Air Telecom prodává primárně skrze eshop a infolinku

Prodej telefonních, mobilních a internetových služeb mobilního operátora Air Telecom probíhá především přes jeho webové stránky www.airtelecom.cz, infolinku 811 811 811 a přes partnerské prodejny.

ČTÚ si plete Air Telecom s U:fonem

Prodej služeb, který probíhá prostřednictvím certifikovaných obchodních zástupců, je minoritní a jde o služby mobilní sítě U:fon, nikoliv mobilní sítě Air Telecom.

Každý obchodní zástupce sítě U:fon se zákazníkovi na schůzce prokazuje průkazkou s názvem společnosti a číslem, na němž si lze ověřit, že prodejce u naší společnosti pracuje.

Trojí ověřování zákaznických smluv

Schůzky obchodních zástupců nejsou rozhodně nekalým prodejem, jak mylně uvádí ČTÚ. Většina obchodních případů je dopředu domluvena telefonicky a dále veškeré prodeje jsou okamžitě telefonicky ověřovány, a to poprvé v tu chvíli, kdy certifikovaný obchodní zástupce sítě U:fon se zákazníkem sepisuje smlouvu.

Zákazník je znovu telefonicky prostřednictvím verifikačního hovoru s infolinkou plně obeznámen s tím, že se jedná o nového poskytovatele služeb, je seznámen s výší poplatků a paušálů, dává souhlas, že se seznámil se všemi podmínkami poskytování služeb. S veškerými fakty, s nimiž ho infolinka obeznámí, souhlasí, jinak není prodej vůbec dokončen.

V případě, že zákazník již využívá služeb jiného poskytovatele a požaduje výpověď u stávajícího poskytovatele nebo přenesení telefonního čísla, vyplní zástupce se zákazníkem patřičné dokumenty a oddělení Back office tyto požadavky zpracuje.

V případě, že se jedná o portaci telefonního čísla, dochází k aktivaci dočasného telefonního čísla, aby mohl zákazník služby již využívat, a poté, jakmile do 14 dnů k portaci dojde, se na jeho přístroji telefonní číslo změní na původní.

Tisková zpráva ČTÚ

Český telekomunikační úřad zaznamenává dlouhodobě řadu stížností spotřebitelů na nekalé praktiky obchodních zástupců operátorů při podomním prodeji služeb.

Podomní prodejci při tomto typu prodeje používají nejrůznější tvrzení, kterými chtějí spotřebitele zmást, například:

 • že jsou zástupci jejich stávajícího operátora (ačkoli ve skutečnosti zastupují jeho konkurenci);
 • tvrdí, že musí zkontrolovat správnost posledního vyúčtování telekomunikačních služeb;

 • že se jdou přesvědčit, zda je nutné vyměnit zastaralý telefonní přístroj za nový.

 • Tito podomní prodejci používají zpravidla agresivní nebo přátelský přístup..V případě agresivního přístupu podpis nové smlouvy prezentují jako povinnost, kterou musí spotřebitel splnit, aby nadále mohl využívat služby svého stávajícího operátora.
 • V případě přátelského přístupu se chovají zdvořile, svým zjevem i mluvou navodí příjemnou atmosféru, pravdivě sice představí operátora, jehož jménem vystupují, ale podávají přitom neúplné či nepravdivé informace o nabízených službách, nebo nakonec nechají spotřebiteli aktivovat zcela jinou službu, než o které se spotřebitelem jednali.

Důsledky takto nekale uzavřených smluv mohou být zvláště pro ekonomicky slabší skupiny obyvatel finančně zničující. Spotřebitelé totiž často musí po uzavření nové, naoko výhodné smlouvy platit za tytéž služby dvakrát, a to na základě stále platné původní smlouvy u „svého“ operátora, ale zároveň i u „nového“ operátora na základě smlouvy, ke které  je nalákal podomní prodejce. Není výjimkou, že v naprosté většině případů platí v případě nové smlouvy více, než v případě původní smlouvy a navíc za služby, které vůbec nevyužívají. .

Podomní prodej představuje riziko zvláště pro osaměle žijící seniory či nezletilé osoby, což jsou skupiny zvláště zranitelné a náchylné k nekalé manipulaci. Na tyto případy  pamatuje i např. § 4 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Podomní prodej zboží i služeb je jeden z legitimních způsobů prodeje, ale prodejce při něm musí dodržet všechny zákonné požadavky a poskytnout spotřebiteli dostatečné množství informací o nabízených službách a jejich podmínkách. Spotřebitelé musí zcela svobodně zvážit – a ČTÚ to doporučuje – zda není v případě zajímavé nabídky vhodnější navštívit značkovou prodejnu příslušného operátora, než riskovat podpis smlouvy u podomního prodejce..

V případě podomního prodeje by spotřebitel měl vždy vyžadovat:

 • prokázání totožnosti obchodního zástupce,

 • sdělení, jakého poskytovatele služeb zastupuje,

 • zmocnění za tohoto poskytovatele jednat.

V případě jakýchkoli pochybností ČTÚ doporučuje obrátit se neprodleně na zákaznickou linku poskytovatele služeb, za kterého obchodní zástupce vystupuje a ověřit, zdali jsou informace sdělované obchodním zástupcem pravdivé.

Pro spotřebitele je v případě sporu o předmět a podmínky smlouvy uzavřené s podomním prodejcem prakticky nemožné prokázat, jaké podmínky mu obchodní zástupce během své návštěvy nabídl.

ČTÚ proto doporučuje, aby smlouva s podomními prodejci byla sjednávána jen v přítomnosti příbuzných, přátel nebo sousedů. Ti tak mohou dosvědčit, za jakých podmínek smlouvu spotřebitel uzavřel. Případně mohou spotřebitelé požadovat po obchodním zástupci, aby se dostavil jindy, v době, kdy v domácnosti bude ještě někdo další. Pokud půjde o poctivého obchodního zástupce, bude s takovým požadavkem souhlasit.

Nepoctivý obchodní zástupce zpravidla:

 • vyžaduje po spotřebiteli předložení vyúčtování (operátor přitom dobře ví z vlastních informačních systémů, kolik a za co spotřebitel měsíčně platí);

 • konstatuje nezbytnost výměny telefonního přístroje či jiného koncového zařízení (bez předchozího vyjádření technika či předchozího oznámení je vyloučené, aby to zástupce požadoval);

 • nabízí služby s mimořádně nízkou cenou (obvykle „opomene“ zmínit ještě další nutné poplatky, případně dodatečnou nutnost aktivace dalších dražších služeb).

ČTÚ zdůrazňuje obecně platné doporučení, aby si spotřebitel před samotným uzavřením smlouvy důkladně prostudoval dokumenty, které jsou mu obchodním zástupcem předkládány k podpisu a vždy požadoval originál podepsané smlouvy včetně všech souvisejících dokumentů, jako jsou všeobecné obchodní podmínky, provozní podmínky, ceník a podobně.

V žádném případě by spotřebitel neměl přistoupit na možnost, že mu kopii podepsané smlouvy podomní prodejce zašle následně poštou či ji doručí při další návštěvě. Po odchodu obchodního zástupce z bytu musí mít spotřebitel smlouvu k dispozici!

V případě uzavření smlouvy u spotřebitele doma (podle zákona „mimo prostory obvyklé v podnikání“ operátora) má spotřebitel zákonné právo od smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření odstoupit, a to bez sankce. Operátoři většinou požadují toto odstoupení písemně.

Operátor je také povinen při uzavírání smlouvy poučit spotřebitele o možnosti odstoupení od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě a rovněž tak je povinen spotřebiteli sdělit, jakým konkrétním postupem od smlouvy odstoupit. Při porušení této povinnosti operátorem má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

ČTÚ, především na základě praktických poznatků a informací obsažených ve stížnostech spotřebitelů, doporučuje rodinným příslušníkům starších a osaměle žijících spotřebitelů, aby v pravidelných intervalech věnovali zvýšenou pozornost tomu, zdali jejich příbuzný neuzavřel pro něj nevýhodnou smlouvu, aby bylo možné od této smlouvy v zákonné lhůtě odstoupit.

V případě jakýchkoli pochybností se pak spotřebitelé samozřejmě mohou kdykoli obrátit s dotazem přímo na ČTÚ, a to nejlépe na oblastní odbor dle místa svého bydliště. Kontakty je možné nalézt zde. Podrobnější informace ve věci uzavírání smluv mimo řádnou provozovnu nebo dálkovým způsobem lze nalézt zde.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama
reklama

Android programátor, co se zajímá o nejrůznější mobilní technologie a sítě.

Komentáře

Reklama

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat