reklama

Jak Apple vytvoŇôil dynamick√© pohybov√© cifern√≠ky pro watchOS 5 video

Jak Apple vytvoŇôil dynamick√© pohybov√© cifern√≠ky pro watchOS 5 [video]
2018-09-21T11:14:50+01:00
‚ÄĘ 21. 9. 2018

Operańćn√≠ syst√©m watchOS 5 disponuje zcela nov√Ĺmi pohybov√Ĺmi cifern√≠ky – Fire, Vapor, Water a Liquid Metal. Mńõ osobnńõ vŇĺdy zaj√≠malo, zda se jedn√° pouze o umńõle vytvoŇôen√© grafiky, anebo zda se jedn√° o skuteńćn√©, tedy re√°ln√© sn√≠mky. Pravda v√°s dost moŇĺn√° pŇôekvap√≠.

watchOS 5 a cel√Ĺ v√Ĺvoj cifern√≠kŇĮ

Aby Apple z√≠skal tak √ļŇĺasnńõ detailn√≠ cifern√≠ky, musel vŇ°e vytvoŇôit ve sv√©m re√°ln√©m studiu, kde pouŇĺ√≠val skuteńćn√Ĺ oheŇą, vodu a parn√≠ prvky. N√°sleduj√≠c√≠ exkluzivn√≠ z√°kulisn√≠ video, kter√© sd√≠lela zahranińćn√≠ webov√° str√°nka CoolHunting, prozrazuje, jak byly veŇ°ker√© nov√© cifern√≠ky vytvoŇôeny.¬†

Alan Dye, coŇĺ je viceprezident spoleńćnosti Apple pro n√°vrh uŇĺivatelsk√©ho rozhran√≠, prohl√°sil, Ňĺe cel√© oddńõlen√≠, kter√© se vńõnuje hodink√°m, se rozhodlo vyhnout CGI a vŇ°e vytvoŇôit se skuteńćn√Ĺmi materi√°ly.¬†

‚ÄěBylo to skuteńćnńõ o tom, Ňĺe jsme spojili veŇ°ker√© naŇ°e talenty k vytvoŇôen√≠ tńõchto nov√Ĺch cifern√≠kŇĮ. Cel√©mu projektu samozŇôejmńõ pom√°hali tak√© rŇĮzn√≠ Ňôeditel√© se zamńõŇôen√≠m na umńõlectv√≠. Dokonce byli k dispozici i experti na barvy a grafici, ale tak√© tvŇĮrci modelŇĮ, kter√© pomohli budovat veŇ°ker√© struktury. Bez nich bychom naŇ°e studio zap√°lili.‚Äú prohl√°sil Alan Dye.

Je obzvl√°Ň°tńõ pŇĮsobiv√©, jak dynamicky nov√© cifern√≠ky interaguj√≠ s okraji displeje a zaoblen√Ĺmi rohy Apple Watch. Plameny cifern√≠ku Fire napŇô√≠klad jemnńõ osvńõtluj√≠ okraje. Zaj√≠mav√Ĺ je ale tak√© cifern√≠k Water, kde bubliny stŇô√≠kaj√≠ z okrajŇĮ (takto detailnńõ jsou cifern√≠ky k dispozici pouze na Apple Watch Series 4. Na starŇ°√≠ch modelech se nach√°z√≠ pouze kruh).¬†TeńŹ uŇĺ v√≠te, jak Apple vytvoŇôil dynamick√© pohybov√© cifern√≠ky ve watchOS 5. Brilantn√≠ pr√°ce, co mysl√≠te? Dejte n√°m vńõdńõt do koment√°ŇôŇĮ pod ńćl√°nek.

Zdroj: idownloadblog.com

reklama
reklama

Zdenńõk Koutsk√Ĺ

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!

Koment√°Ňôe

Dotekom√°nie.cz

PŇôidat koment√°Ňô

Pro komentov√°n√≠ se mus√≠te pŇôihl√°sit

Tmav√Ĺ reŇĺim